การนวดเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ในการปรับสภาพร่างกายให้เข้าสู่สมดุล เนื่องจากการนวดเป็นกระบวนการรักษาร่างกายตามธรรมชาติโดยใช้วิธีการนวดกระตุ้นระบบการหมุนเวียนของเหลวต่าง ๆ ในร่างกายให้หมุนเวียนดีขึ้น โดยเฉพาะระบบการนวดที่เลือกใช้น้ำมันหลัก (Base Oil) ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ผสมผสานกับน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เป็นวิธีการใช้ศาสตร์แห่งการนวด ผสมผสานกับ ศาสตร์แห่งอโรมาเธอราพี (Aromatherapy) เพื่อให้เกิด (more…)