อโรมาเธอราปี(AROMATHERAPY)หรือ สุคนธบำบัด เป็นศาสตร์และศิลป์ ในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ (ESSENTIAL OIL) เพื่อให้ความหอมในแต่ละกลิ่นเฉพาะ และนำมาผสมในเครื่องสำอาง เพื่อได้กลิ่นหอมที่ใกล้เคียงกับกลิ่นที่มาจากธรรมชาติของดอกไม้ หรือ พืชในแต่ละชนิด ซึ่งสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ให้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง เท่านั้น ไม่มีสรรพคุณทางยา
(more…)