การนวดเท้า เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ทั่วร่างกาย เนื่องจากบริเวณเท้าจะมีจุดประสาทที่เชื่อมต่อกับอวัยวะส่วนอื่นๆทั่วร่างกาย มีศาสตร์หนึ่งของจีน กล่าวว่า สุขภาพของร่างกายทั้งหมด สามารถที่จะรักษาได้โดย ผ่านจุดประสาทเหล่านี้ของฝ่าเท้า ซึ่งสำหรับการดูแลรักษาผิวบริเวณเท้าก็จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ต่อสุขภาพผิวของเท้า

(more…)