Project Description

After Sales Service

บริการหลังการขาย

CONTACT US

After Sales Service

บริการหลังการขาย

CONTACT US

บริการอย่างต่อเนื่องหลังการขาย

หลังจากที่ลูกค้าสั่งสินค้าจากเรา เรายังคงมีบริการที่ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และประทับใจในการบริการจากเรา เพราะ สินค้าสปาไม่ใช่เพียงแต่ซื้อไปใช้แล้วเป็นอันจบขั้นตอน แต่หากยังมีความต้องการอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น
  • บริการขึ้นทะเบียน อย
  • บริการด้านเอกสารบรรยายสรรพคุณสินค้า
  • บริการแนะนำโรงงานบรรจุภัณฑ์
  • บริการเอกสารเพื่อการส่งออก เป็นต้น
เรารู้ว่า ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละประเภท แต่เรามีความตั้งใจ และมีหน้าที่ ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากเรา อย่างเต็มความสามารถ
“การบริการหลังการขาย เราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เรามอบให้ลูกค้าของเราทุกราย เพื่อสนับสนุนให้การขายสินค้าสปาของเราสมบูรณ์ ยั่งยืน และแตกต่าง…”.
TSJ GROUP TEAM

สั่งสินค้าครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี (ภายในประเทศ)

ต้องการทดลองสินค้า