Project Description

THAI AORMA REED DIFFUSER

สินค้าสปา ก้านไม้หอม

แชทกับเรา

THAI AORMA REED DIFFUSER

สินค้าสปา ก้านไม้หอม

CONTACT US

ก้านไม้หอม กระจายกลิ่น

ก้านไม้หอมกระจายกลิ่น หรือ ก้านไม้หอมปรับอากาศ หรือ Diffuser เป็นน้ำหอมใช้กับก้านไม้หวาย หรือ บางครั้งนำไปใช้กับเครื่องพ่นกระจายกลิ่น(ขึ้นอยู่กับสูตรสินค้า) กำลังเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และเป็นที่นิยม สำหรับผู้ที่ต้องการปรับอากาศในห้อง หรือ บริเวณที่ต้องการตามความต้องการที่แตกต่างกันไป เช่น สามารถวางไว้เพื่อกระจายกลิ่นในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ข้อดีของ Diffuser ที่แตกต่างจาก essential oil คือ เรื่องของต้นทุน ที่มีราคาถูกกว่า แต่ก็สามารถนำไปใช้ได้เพียงอย่างเดียว ปัจจัยที่ทำให้กลิ่นกระจายดีมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น
  • ชนิดของกลิ่นที่ใช้ ซึ่งแต่ละกลิ่นมีความสามารถในการระเหยแตกต่างกัน
  • ขนาดของห้องที่ใช้ หากบริเวณที่ใช้มีพืนที่กว้าง ย่อมส่งผลให้กลิ่นกระจายได้เร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่า จะได้กลิ่นแรง ดังนั้น จึงควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ตามขนาดของพื้นที่
  • การถ่ายเทของอากาศ และอุณหภูมิของอากาศ ในบริเวณที่นำไปใช้
  • ชนิดของก้านไม้ที่นำไปใช้ และระยะเวลาของก้านไม้ที่ถูกใช้ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากในเวลาที่เราต้องการให้กลิ่นแรงขึ้น เราสามารถพลิกก้านไม้กลับด้าน ก็จะทำให้การกระจายกลิ่นดีขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราประหยัดมากขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในร้านสปา หรือ ภายในบ้าน ให้มีความหอมตามที่เราต้องการ
“เราสามารถสร้างบรรยากาศความหอมในแบบที่เราชอบ ได้ในทุกที่ๆเราต้องการ”
ยินดีบริการ • TSJ GROUP

สั่งสินค้าครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี (ภายในประเทศ)

ต้องการทดลองสินค้า