Project Description

Listen and Share

รับฟังความต้องการจากลูกค้า และแชร์ไอเดียให้ลูกค้า

CONTACT US

Listen and Share

รับฟังความต้องการจากลูกค้า และแชร์ไอเดียให้ลูกค้า

CONTACT US

เริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยน

กระบวนการแรกสุด คือ เราจะเริ่มต้นที่จะรับฟังความต้องการจากท่าน ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้า การทำตลาด การจำหน่าย และการบริการต่างๆที่ท่านต้องการจากเรา เพื่อให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในทุกด้าน ทุกมิติ เพื่อให้ท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริง ในเวลาที่ท่านต้องการ ตัวอย่าง คำถามที่เราต้องการทราบจากท่าน เช่น
  • ท่านต้องการบริการอะไรจากเรา เช่น ต้องการสินค้าสปาเพื่อใช้ในสปา โรงแรม, ต้องการทำ OEM สินค้าสปา, ต้องการนำสินค้าสปาเพื่อส่งออก, ต้องการนำสินค้าสปาไปจำหน่าย, ต้องการนำสินค้าสปาไปใช้เองที่บ้าน

  • ประเภท และชนิดสินค้าสปา ที่ท่านสนใจ

  • ท่านต้องการเอกสารรับรองสินค้าสปาอะไรบ้าง เช่น GMP, MSDS เป็นต้น

  • ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม

เรายินดีรับฟังความเห็น และร่วมแชร์ประสบการณ์ที่เรามีทั้งหมดให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลมากที่สุด กอ่นตัดสินใจเลือกรับบริการจากเรา เพราะ ความสำเร็จของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา
“การแลกเปลี่ยน ไอเดียกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความต้องการที่แท้จริง ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่สำคัญในการร่วมทำธุรกิจกัน…”.
TSJ GROUP TEAM

สั่งสินค้าครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี (ภายในประเทศ)

ต้องการทดลองสินค้า