Project Description

Our Best Production

ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตสินค้า

CONTACT US

Our Best Production

ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตสินค้า

CONTACT US

ความใส่ใจ พิถีพิถันในการผลิต

กระบวนการผลิตถือเป็นหัวใจสำคัญของการได้มาซึ่งสินค้าสปา เรามุ่งมั่นพัฒนา และควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐาน GMP ซึ่งเราเป็นหนึ่งในโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และมีความชำนาญในการผลิตสินค้าสปา โดยเฉพาะ เราใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เช่น
  • กระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
  • กระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพวัสดุบรรจุ
  • กระบวนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป
  • เป็นต้น
เรารักษาคุณภาพของสินค้าสปา ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ที่เป็นที่ยอมรับสากล เพื่อให้สินค้าสปาของลูกค้าสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
“กระบวนการผลิต เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย…”.
PRODUCTION TEAM • TSJ GROUP

สั่งสินค้าครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี (ภายในประเทศ)

ต้องการทดลองสินค้า