Project Description

Product Development

วิจัย และพัฒนาสูตรสินค้า

CONTACT US

Product Development

วิจัย และพัฒนาสูตรสินค้า

CONTACT US

พัฒนาสินค้าสปาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาสินค้าสปาอย่างต่อเนื่องของเรา ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท ที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ สามารถช่วยให้ลูกค้ามีสินค้าตามที่ต้องการ และเหมาะสมกับตลาดของตัวเอง สินค้าสปาเป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละด้าน เช่น
  • สารสกัดที่มาจากธรรมชาติ หรือ เป็นออแกนิค
  • เลือกใช้เม็ดสครับที่มาจากธรรมชาติ แทนเม็ดสครับที่มาจากการสังเคราะห์
  • การไม่ใช้สารห้ามใช้ในบางประเทศที่เคร่งครัด เช่น สารกันบูดพาราเบน
  • การนำสมุนไพรไทยมาเป็นส่วนประกอบในสินค้าสปา
ทั้งหมดที่กล่าวในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานจากทีมวิจัยและพัฒนาสูตรสินค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของตลาดได้มากที่สุด
“เราพร้อมพัฒนาสินค้าสปา ตามความต้องการของท่านอย่างเต็มความสามารถ…”
R&D • TSJ GROUP
0%
FIRST ORDER

Special offer for you. 50% discount for first order only(max.2,000 baht)

สำหรับ ลูกค้าที่สั่งสินค้าจากเรา “ครั้งแรก” รับโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 2,000 บาท)