Project Description

Thai Spa Product

สินค้าสปาไทย

CONTACT US

Thai Spa Product

สินค้าสปาไทย

CONTACT US

ลักษณะเฉพาะของสินค้าสปาไทย

สินค้าสปาของประเทศไทย จัดว่าเป็นสินค้าสปาที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชาติไหนในโลก เพราะเป็นสินค้าที่ผสมผสานศาสตร์อโรมาเธอราปี กับสมุนไพรไทยเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบ ของคนไทยและคนต่างชาติ ที่ให้ความสำคัญกับผลิตถัณฑ์ที่มีส่วนประกอบมาจากธรราชาติ และด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ธุรกิจสปาในประเทศไทย เป็นที่นิยมในอันดับต้นๆของโลก สินค้าสปาไทยที่ได้รับความนิยม เช่น
  • น้ำมันนวดตัว
  • โลชั่นบำรุงผิว
  • เจลอาบน้ำ
  • น้ำนมแช่ตัว เป็นต้น
แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ทำให้สินค้าสปาไทยได้รับความนิยม คือ ธุรกิจสปา เพราะ การบริการจากธุรกิจสปาเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำให้คนใช้บริการเข้าถึง เข้าใจ และได้สัมผัสสินค้าสปาจากไทยได้อย่างถ่องแท้มากขึ้น ดังนั้นสินค้าสปาไทยและบริการสปาจากไทย จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเพื่อสนับสนุนกัน
สินค้าสปาของเรา
“สินค้าสปาไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยธุรกิจการบริการสปาเป็นปัจจัยที่สำคัญ…”.
TSJ GROUP TEAM

สั่งสินค้าครบ 3,000 บาท จัดส่งฟรี (ภายในประเทศ)

ต้องการทดลองสินค้า